Chemia Fizyczna
Poniżej znajdują się odnośniki do treści wykładowych w formacie PDF.
Kliknij na hiperłączu prawym klawiszem myszy i pojawiającym sie menu kontekstowym
wybierz opcję "Zapisz element docelowy ...", aby utworzyć kopię pliku na dysku.
Pliki są chronione hasłem, które zostało podane na wykładzie.

  1. Pojęcia podstawowe
  2.1. Wprowadzenie do termodynamiki
  2.2. Pierwsza zasada termodynamiki
  2.3. Elementy Termochemii
  2.4. Druga zasada termodynamiki
  2.5. Kryteria samorzutności procesów fizyko-chemicznych
  2.6. Tożsamości termodynamiczne (zagadnienia fakultatywne)
  2.7. Termodynamika układów rzeczywistych
  2.8. Równowaga chemiczna
  3.1. Termodynamika układów fizykochemicznych: fazy lotne
  3.2. Opis równowagi w układach wielofazowych
  3.3. Równowaga w układach dwuskładnikowych
  3.4. Równowaga w układach trójskładnikowych
  3.5. Właściwości koligatywne
  3.6. Zjawiska powierzchniowe
  4.1. Elementy kinetyka chemicznej reakcji prostych
  4.2. Elementy kinetyka chemicznej reakcji złożonych
  4.3. Kinetyka reakcji katalitycznych
  5.1. Elementy Elektrochemii: reakcje redoks
  5.2. Elementy Elektrochemii: Ogniwa
  5.3. Elementy Elektrochemii: Elektroliza
 
  Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
  Raporty z ćwiczeń laboratoryjnych
  Instrukcje do ćwiczeń - cz. problemowa
  Opracowania do ćwiczeń - cz. problemowa
  Seminaria
  Regulamin dydaktyczny
 

Powodzenia!