Chemia Ogólna i Nieorganiczna

Poniżej znajdują się odnośniki do treści wykładowych w formacie PDF.
Kliknij na hiperłączu prawym klawiszem myszy i pojawiającym sie menu kontekstowym
wybierz opcję "Zapisz element docelowy ...", aby utworzyć kopię pliku na dysku.
Pliki są chronione hasłem, które zostało podane na wykładzie.

 
  1. Pojęcia podstawowe
  2.1. Budowa atomów
  2.2. Budowa cząsteczek
  2.3. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzymolekularne
  3.1. Koloidy i roztwory właściwe
  4.1. Dysocjacja elektrochemiczna
  4.2. Hydroliza, bufory
  5. Elementy statyki chemicznej
  6. Wykład 6
   
  Instrukcje wykonania ćwiczeń
  Raporty z ćwiczeń
  Regulamin dydaktyczny
   

Powodzenia!